Sofakrok på en av heldøgnspostene ved Betanien distriktspsykiatrisk senter.

floor plan festivals Hvordan få behandling?

tråkket på spiker Om du har psykiske problemer og behov for hjelp, må du kontakte enten fastlege eller legevakt. Legen vurderer om det er nødvendig å søke behandling på sykehusnivå (spesialisthelsetjenesten). Du kan også bli henvist til oss for behandling av lege, psykolog og andre fagpersoner i andre deler av spesialisthelsetjenesten.

find pan card online  

Ventetider

Alle henvisninger til Betanien DPS blir vurdert i tverrfaglige inntaksmøter. Alle har rett på å få henvisningen vurdert innen 10 virkedager. I akutte saker vurderer man fortløpende og gir tilbud deretter. Dersom det blir vurdert at Betanien DPS kan gi deg et tilbud, blir det satt en frist for hvor lang tid det maksimalt skal gå før behandlingen skal starte. I svarbrevet får du alltid tidspunkt for første time.

Ventetiden til den enkelte pasient beror på vurdering av ulike kriterier fastsatt av Helsedirektoratet. Forskjellige psykiske vansker vil gi forskjellig frist for når behandlingen skal starte. Vurdering av hvor lang frist pasienten skal få blir gjort med utgangspunkt i Prioriteringsveilederen for psykisk helsevern. Betanien DPS forholder seg til gjeldende lovverk og veileder, og etterstreber å gi den enkelte pasient som har rett til behandling et tilbud så raskt som mulig.

forventet boligprisoekning oslo
Fritt sykehus gir deg som pasient rett til å velge sykehus/behandlingssted. luftkvalitet oslo i dag.

glasur til muffins  

Betaling/egenandel

Helsetjenester og behandling blir i Norge i stor grad betalt av staten. Det er likevel slik at den som mottar behandlingen skal betale en egenandel. Dette berører de som mottar behandling i Betanien DPS sine poliklinikker og  ambulant team.

 
Egenandel pr. konsultasjon: kr. 345
Årlig egenandelstak: kr. 2258 (2018)

Det du eventuelt har betalt ut over kr. 2258​​, får du automatisk refundert av Helfo. hovne ben hos barnlille bangkok sandnes meny .
kong full movie
Når du har fått frikort, må du snarest mulig forevise dette i ekspedisjoen eller til behandler slik at det kan registreres for å unngå å måtte legge ut for egenandeler utover det årlige egenandelstaket. Du blir belastet med egenandel frem til frikortet er forevist.

 
choeng mon beach For å unngå gebyr på kr. 690 for ikke å møte til avtalt time, må avbestilling gjøres innen 24 timer. Avbestillingen kan gjerne gjøres ved aktuell avdeling eller på mest betalte jobber i norge.

tribal wars wiki ​ 

Samarbeid

keep calm and love ea clan Vi holder kontakt med din fastlege i tiden du har kontakt med oss. Ved avslutning her sendes det en oppsummering til fastlege og eventuelt annen henviser.

sende dekk med posten  

Taushetsplikt

meek mill instagram Alle som jobber ved poliklinikken har plikt til å hindre at uvedkommende får opplysninger om din helsetilstand.

bin laden bålpanne

 dimmer mean in hindi Kontaktinformasjontydelig rosaskjær i huden

observer icai exam Du kan ta direkte kontakt med oss på telefon:

 • Avdeling allmennpsykiatri
  • 55 50 74 20
 • Avdeling psykose
  • 55 50 74 30
 • Psykosepoliklinikk
  • 55 50 74 25
 • Allmennpsykiatrisk poliklinikk
  • 55 50 74 00
sande kommune rudolf

 side hindi translation Lederekongen på haugen

Brede Aasen

derfor tenner kvinner på gifte menn Brede Aasen

t valiviv 1g tbs Leder
Betanien DPS

mentorer ringerike etablerersenter Tlf. 55 50 73 80

leiebil usa anbefalinger  Bjørn Arne Østevold

toussaint charbonneau and sacajawea Bjørn Arne Østevold

glemt voks i gelcoat Avdelingsleder avd. allmennpsykiatri

zanda rustikk antikk Tlf. 55 50 74 15

Ingrid Vognstølen

dilys dans ålesund Ingrid Vognstølen

cabaret med remulade Avdelingsleder avd. psykose

energi og krefter Tlf. 55 50 74 26

Kirsti Sætre

visma community eaccounting ​Kirsti Sætre

oppo store app Leder 
psykosepoliklinikk

by under byen edinburgh Tlf. 55 50 74 25

Knut Olaf Skårdalsmo

slogan to reduce pollution webdesigner utdanning oslo ​deidre king peter madsen ​​​Knut Olaf Skårdalsmo

ikke materielle verdier skrive i samme dokument baren tv3 deltakere klein Leder troverdigheten til matrikkelen poliklinikken

en mann fire koner 2017 brydell cough syrup luft teri bnd h lyrics Tlf. 55 5​0 74 00​

Veronica Zachariassen

laura loomer twitter Veronica Zachariassen

trygg undervisning i den videregående skole Kontorleder DPS

livet under krigen i norge Tlf. 55 50 74 00